Faktúry

Faktúry 2011
jpg Faktúra 12011
jpg Faktúra 22011
jpg Faktúra 32011
jpg Faktúra 42011
jpg Faktúra 52011
pdf Faktúry prijaté 01-2011
pdf Faktúry prijaté 02-2011
pdf Faktúry prijaté 03-2011
pdf Faktúry prijaté 04-2011
pdf Faktúry prijaté 05-2011
pdf Faktúry prijaté 06-2011
pdf Faktúry prijaté 07-2011
pdf Faktúry prijaté 08-2011
pdf Faktúry prijaté 09-2011
pdf Faktúry prijaté 10-2011
pdf Faktúry prijaté 11-2011
pdf Faktúry prijaté 12-2011
pdf Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 09/2011
pdf Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektov verejnej správy
pdf Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 09/2011
pdf Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy k 09/2011
pdf I. Prírastok a úbytok vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy
pdf Faktúry 01-2012
pdf Faktúry 02-2012
pdf Faktúry 03-2012
pdf Faktúry 04-2012
pdf Faktúry 05-2012
pdf Faktúry 06-2012
pdf Faktúry 07-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 01-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 02-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 03-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 04-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 05-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 06-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 09-2012
pdf Faktúry (Školská jedáleň) - 10-2012
pdf Faktúry 08-2012
pdf Faktúry 09-2012
pdf Faktúry 10-2012
pdf Faktúry 11-2012 (1)
pdf Faktúry 11-2012 (2)
pdf Faktúry 12-2012 (1)
pdf Faktúry 12-2012 (2)
pdf Faktúry 02-2013
pdf Faktúry 02-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry prijaté 01-2013 OcÚ
pdf Faktúry 03-2013
pdf Faktúry 03-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry 04-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry 04-2013
pdf Faktúry 05-2013
pdf Faktúry 05-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry 06-2013
pdf Faktúry 06-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry 07-2013
pdf Faktúry 08-2013
pdf Faktúry 08-2013 (ŠJ)
pdf Faktúry 09-2013
pdf Faktúry 10-2013
pdf Faktúry ŠJ 10-2013
pdf Faktúry 11-2013
pdf Faktúry 11-2013 (ŠJ)
pdf FA Geodeticky a kartograficky ústav Bratislava
pdf Faktúry prijaté 01-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 01-2014
pdf Faktúry prijaté 02-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 02-2014
pdf Faktúry prijaté 03-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 03-2014
pdf Faktúry prijaté 04-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 04-2014
pdf Faktúry prijaté 05-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 05-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 06-2014
pdf Faktúry prijaté 06-2014
pdf Faktúry prijaté 07-2014
pdf Faktúry prijaté 08-2014
pdf Faktúry prijaté 09-2014
pdf Faktúry prijaté 10-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 07-2014
pdf Faktúry prijaté ŠJ 10-2014
pdf Prijaté FA 02-2015 ŠJ
pdf Prijate FA 03-2015 ŠJ
pdf Prijaté FA 01-2015
pdf Prijaté FA 2-2015
pdf Prijaté FA 3-2015
pdf Prijaté FA 04-2015 ŠJ
pdf Prijate FA 05-2015 ŠJ
pdf Prijaté FA 06-2015 ŠJ
pdf Prijaté FA 04-2015
pdf Prijaté FA 05-2015
pdf Prijaté FA 06-2015
pdf Prijaté faktúry 07-2015
pdf Prijate FA 8-2015
pdf Prijate FA 9-2015
pdf Prijate FA 7-2015 ŠJ
pdf Prijaté faktúry 10-2015 ŠJ
pdf Prijaté faktúry 10-2015
pdf Prijaté faktúry 11-2015 ŠJ
pdf Prijaté faktúry 11-2015
pdf Prijaté faktúry 12-2015 ŠJ
pdf Prijaté faktúry 12-2015
pdf Faktúry prijaté 01-2016
pdf Faktúry prijaté 02-2016
pdf Faktúry prijaté 03-2016
pdf Faktúry prijaté 02-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 03-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 04 - 2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 04 -2016
pdf Faktúry prijaté 05 - 2016
pdf Faktúry prijaté 05 - 2016
pdf Faktúry prijaté 05 -2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 06 - 2016
pdf Faktúry vydané 03-2016
pdf Faktúry vydané 05-2016
pdf Faktúry vydané 06-2016
pdf Faktúry prijaté 07-2016
pdf Faktúry prijaté 08-2016
pdf Faktúry prijaté 09-2016
pdf Faktúry prijaté 06-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 09-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 11-2016
pdf Faktúry prijaté 12-2016
pdf Faktúry vydané 12-2016
pdf Faktúry prijaté 10-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 11-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 12-2016 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 01-2017
pdf Faktrúry prijaté 02-2017
pdf Faktúry prijaté 03-2017
pdf Fsktúry prijaté 01-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 02-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 03-2017 ŠJ
pdf Faktúry vydané 02-2017
pdf Faktúry prijaté 04-2017
pdf Faktúry prijaté 05-2017
pdf Faktúr prijaté 06-2017
pdf Faktúry prijaté 04-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 05-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 06-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté - 07-2017
pdf Faktúry prijaté 08-2017
pdf Faktúry vydané 08-2017
pdf Faktúry prijaté 09-2017
pdf Faktúry vydané 09-2017
pdf Faktúry prijaté 09_2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 10_2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 10_2017
pdf Faktúry prijaté 11_2017
pdf Faktúry vydané 11_2017
pdf Faktúry prijaté 11-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 12-2017 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 12-2017
pdf Faktúry vydané 12-2017
pdf Faktúry prijaté 01_2018 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 01-2018
pdf Faktúry prijaté 02_2018
pdf Faktúry prijaté 02_2018 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 03_2018 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 03_2018
pdf Faktúry vydané 03_2018
pdf Faktúry prijaté 04_2018
pdf Faktúry prijaté 04_2018 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 05_2018
pdf Faktúry prijaté 05_2018 ŠJ
pdf Faktúry vydané 05_2018
pdf Faktúry prijaté 06_2018
pdf Faktúry vydané 06_2018
pdf Faktúry prijaté 06_2018 ŠJ
pdf Faktúry prijaté 07_2018
pdf Faktúry vydané 07-2018
pdf Faktúry prijaté 08_2018
pdf Faktúry prijaté 09_2018
pdf Faktúry vydané 09_2018
pdf Faktúry prijaté 09_2018 ŚJ